Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Program rodzina 500+ w gminie Tomice – podstawowe informacje

Program rodzina 500+ w gminie Tomice – podstawowe informacje

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Wójt Gminy Tomice informuje, że zadania z zakresu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) będzie realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomicach.

PROGRAM RODZINA 500 + W GMINIE TOMICE

JAKIE WSPARCIE?
500 zł miesięcznie
– na pierwsze dziecko przy spełnionym kryterium dochodowym, tj. 800 zł netto na osobę lub 1 200 zł netto przy rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko
– na drugie i kolejne dziecko bez dochodu

DLA KOGO?
Dla rodziców i opiekunów prawnych do czasu ukończenia przez dziecko 18 lat. W sytuacji rozwodu dla rodzica sprawującego faktyczną opiekę nad dzieckiem, a jeśli opieka podzielona jest po równo, kwota świadczenia będzie proporcjonalna do liczby dni sprawowanej opieki.

JAK OTRZYMAĆ ?
Po złożeniu wniosku i otrzymaniu decyzji pieniądze wypłacane będą gotówka w Kasie Urzędu Gminy Tomice lub na konto wnioskodawcy.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
W budynku GOPS Tomice w godzinach pracy Ośrodka – 34-100 Tomice, ul. Wadowicka 49
– wnioski już wkrótce dostępne będą do pobrania w GOPS oraz na stronach internetowych: www.tomice.pl, www.gopstomice.pl

OD KIEDY?
Od wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016r.
Na wnioski złożone do 1 lipca br. przysługiwać będzie wyrównanie od dnia 1 kwietnia br.
Wnioski złożone po 1 lipca br. nie podlegają wyrównaniu!

GDZIE UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?
– GOPS Tomice (33) 823 35 98, wew.19
– Małopolski Urząd Wojewódzki (infolinia) (12) 392 15 83 lub 392 15 85
– Resort Rodziny (22) 529 06 68
– strona internetowa: www.mpips.gov.pl

UWAGA!
W miesiącu kwietniu wydłużony zostanie czas pracy GOPS. Ośrodek czynny będzie:
– od poniedziałku do piątku w godz. od 07.00 do 17.00
– w soboty w godz. od 09.00 do 14.00