Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Postanowienie Nr 291/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 23 września 2019 r.

Postanowienie Nr 291/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 23 września 2019 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Postanowienie Nr 291/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 290/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 września 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III
Bartłomiej Migda

 

Załącznik nr 1
do Postanowienia nr 291/2019 Komisarza Wyborczego
w Krakowie III z dnia 23 września 2019 r.

(…..)
Gmina Tomice

pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Ośrodek Kultury Gminy Tomice w Tomicach, ul. Dworska 9, Tomice
Termin: 30 września 2019 r. godz. 15.00