Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Postanowienie Nr 290/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 września 2019 r.

Postanowienie Nr 290/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 września 2019 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Postanowienie Nr 290/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Krakowie III postanawia, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze, w gminach na obszarze powiatu chrzanowskiego, powiatu myślenickiego, powiatu oświęcimskiego, powiatu wadowickiego, w skład którego wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 380 do postanowienia.

§ 2

Skład Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Krakowie III oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

§ 3

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda

Załącznik nr 342
gm. Tomice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witanowicach, ul. Jana Pawła II 107, 34-103 Witanowice:

1. Marta Anna Kaczor, zgłoszona przez KWW KONFEDERACI RAZEM, zam. Tomice
2. Aleksandra Agnieszka Kołek, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Tomice
3. Renata Jadwiga Krupa, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY, zam. Witanowice
4. Bogusława Maria Kubarek, zgłoszona przez KW KORWIN, zam. Zygodowice
5. Antoni Kwarciak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witanowice
6. Rafał Piotr Kwarciak, zgłoszony przez KWW PRZYWRÓCIĆ PRAWO, zam. Witanowice
7. Anna Rusinek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Radocza
8. Adrian Artur Stanowski, zgłoszony przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam. Babica
9. Monika Paulina Szczerbik, zgłoszona przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Lgota

Załącznik nr 343
gm. Tomice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2
Szkoła Podstawowa w Radoczy, Radocza ul. Dębowa 49, 34-100 Wadowice:

1. Iwona Agnieszka Adamik, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Tomice
2. Joanna Marta Bałys, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Radocza
3. Mikołaj Stefan Banaś, zgłoszony przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Tomice
4. Urszula Cimoch, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY, zam. Radocza
5. Sylwia Izabela Gajewska, zgłoszona przez KWW KONFEDERACI RAZEM, zam. Tomice
6. Teresa Gołąb, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Radocza
7. Patrycja Kowalczyk, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Radocza
8. Edyta Sadowska, zgłoszona przez KWW PRZYWRÓCIĆ PRAWO, zam. Tomice
9. Marta Katarzyna Wisiorek, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Radocza

Załącznik nr 344
gm. Tomice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach, Tomice ul. Floriańska 16, 34-100 Wadowice:

1. Katarzyna Baran, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Radocza
2. Gabriela Ewa Chołocińska, zgłoszona przez KW JEDNOŚĆ NARODU, zam. Lgota
3. Joanna Barbara Czopek, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Woźniki
4. Kinga Maria Garus, zgłoszona przez KWW KONFEDERACI RAZEM, zam. Tomice
5. Michał Antoni Gębczyk, zgłoszony przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Tomice
6. Michał Bożydar Góra, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Wadowice
7. Anna Nikliborc, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam. Tomice
8. Helena Rączka, zgłoszona przez KWW PRZYWRÓCIĆ PRAWO, zam. Radocza
9. Aleksandra Joanna Rubinowska, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Tomice
10. Łucja Maria Stanek, zgłoszona przez KW RUCH NARODOWY, zam. Wadowice
11. Magdalena Katarzyna Wisiorek, zgłoszona przez KW SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ, zam. Radocza

Załącznik nr 345
gm. Tomice

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Szkoła Podstawowa w Woźnikach, Woźniki ul. Wadowicka 133, 34-103 Witanowice:

1. Joanna Weronika Borowska, zgłoszona przez KWW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY, zam. Tomice
2. Dominika Stanisława Chmiel, zgłoszona przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI, zam. Radocza
3. Agnieszka Joanna Curzydło, zgłoszona przez KWW SAMORZĄDOWY RUCH MAŁYCH OJCZYZN, zam. Radocza
4. Elżbieta Garus, zgłoszona przez KW KORWIN, zam. Zygodowice
5. Bogumiła Kasperek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Radocza
6. Ewa Kufel, zgłoszona przez KWW PRZYWRÓCIĆ PRAWO, zam. Spytkowice
7. Mirosław Piwowarczyk, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Wadowice
8. Kamil Józef Szczerbik, zgłoszony przez KWW KUKIZ15 DO SENATU, zam. Spytkowice
9. Izabella Katarzyna Warchał, zgłoszona przez KW KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ, zam. Wadowice