Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Postanowienie Nr 259/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Postanowienie Nr 259/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Postanowienie Nr 259/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Tomice

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Komisarz Wyborczy w Krakowie III postanawia, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów ponownych do Rady Gminy Tomice zarządzonych na dzień 1 września 2019 r., powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4 ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie i Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4 ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodzie, w skład których wchodzą osoby wymienione w załączniku nr 1 do postanowienia.

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Krakowie III oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tomicach.

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III
Bartłomiej Migda

 

Załącznik nr 1 do postanowienia nr 259/2019
Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 12 sierpnia 2019 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4
Szkoła Podstawowa w Woźnikach, Woźniki ul. Wadowicka 133, 34-103 Witanowice:

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania
1. Barbara Ewelina Grzywa, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Wysoka
2. Damian Grzywa, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Wysoka
3. Bożena Jolanta Jończyk, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Chocznia
4. Rafał Kwarciak, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lgota
5. Aleksandra Karolina Szczerbik, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lgota
6. Katarzyna Joanna Szczerbik, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Lgota
7. Izabella Katarzyna Warchał, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Wadowice

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania
1. Agnieszka Batek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Radocza
2. Monika Grażyna Gołąb, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Radocza
3. Justyna Barbara Janik, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Radocza
4. Renata Jadwiga Krupa, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Witanowice
5. Małgorzata Zofia Rachwał, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Chocznia
6. Łucja Maria Stanek, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Wadowice