Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 6 maja 2019 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 6 maja 2019 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Postanowienie Nr 207/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Na podstawie art 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III postanawia, co następuje:

§ 1

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych, powołanych postanowieniem nr 206/2019 Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 2 maja 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 3

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy w Krakowie III
Bartłomiej Migda

Gm. Tomice
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych

Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach, ul. Dworska 9A
Termin: 9 maja 2019 r., godz. 15.00