Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 10 września 2018 r

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 10 września 2018 r

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III postanawia co następuje:

§ 1. Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Chrzanowie, w Myślenicach, w Oświęcimiu, w Wadowicach, w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 4.

§ 2. Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie powiatów, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 5 do nr 37.

§ 3. 1. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Krakowie III.
2. Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie.

§ 4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III
Bartłomiej Migda

Załącznik nr 32

Gminna Komisja Wyborcza w Tomicach:

1. Marek Franciszek Bobrek, zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA (uzupełnienie składu), zam. Tomice
2. Anna Maria Borowska, zgłoszona przez KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA (uzupełnienie składu), zam. Tomice
3. Michał Piotr Gibas, zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD (uzupełnienie składu), zam. Tomice
4. Antoni Kwarciak, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Witanowice
5. Janusz Medoń, zgłoszony przez KWW WOLNOŚĆ W SAMORZĄDZIE, zam. Witanowice
6. Anna Rusinek, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Radocza
7. Grzegorz Michał Tomczyszyn, zgłoszony przez KWW WSPÓLNOTA SOŁECKA, zam. Lgota
8. Arkadiusz Piotr Wieczorek, zgłoszony przez KWW NIEZALEŻNY SAMORZĄD, zam. Radocza
9. Renata Żebro, uzupełnienie składu (osoba wskazana przez Komisarza Wyborczego), zam. Wadowice