Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 2 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 2 października 2018 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Komisarz Wyborczy w Krakowie III postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie powołanych postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 1 października 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie powołanych postanowieniem Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 1 października 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do Postanowienia.

§ 3.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III
Bartłomiej Migda

 

Załącznik nr 1
do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Krakowie III
z dnia 2 października 2018 r.

gm. Tomice
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach, ul. Dworska 9a, 34-100 Tomice
Termin: 8 października 2018 r. o godz. 15:00
Załącznik nr 2
do Postanowienia
Komisarza Wyborczego w Krakowie III
z dnia 2 października 2018 r.
gm. Tomice
Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach, ul. Dworska 9a, 34-100 Tomice
Termin: 9 października 2018 r. o godz. 15:00