Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej nr. 3 zwołane

Pierwsze posiedzenie obwodowej komisji wyborczej nr. 3 zwołane
Wójt Gminy Tomice, działając na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2001 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), zwołuje pierwsze posiedzenie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Tomicach powołanej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tomice. Odbędzie się ono w dniu 9 marca 2016 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Tomicach przy ul. Wadowickiej 51.
więcej

Urząd skarbowy rozpoczyna akcję „Szybki PIT”

Urząd skarbowy rozpoczyna akcję „Szybki PIT”
Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz ósmy i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpocznie się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja.
więcej

Zaproszenie do wypełnienia ankiety – projekt „E-kompetentni”

Zaproszenie do wypełnienia ankiety – projekt „E-kompetentni”
Gmina Tomice podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie "E-kompetentni" w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dofinansowanego w ramach działania 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych". W ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjne, mające na celu poprawę oraz zwiększenie stopnia umiejętności korzystania z internetu w tym e-usług publicznych.
więcej

Lutowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Lutowe terminy odbioru odpadów komunalnych
Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 23 lutego nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Radocza, 24 lutego - Tomice, 25 lutego - Witanowice i Lgota, a 26 lutego - Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników etykietami z wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami. Od stycznia 2016 r. wprowadzona została na terenie gminy dobrowolna segregacja odpadu - popiołu z palenisk domowych. Popiół pakować należy w worki koloru szarego.
więcej

Tydzień pomocy ofiarom pokrzywdzonym przestępstwem

Tydzień pomocy ofiarom pokrzywdzonym przestępstwem
W związku z Ogólnopolską Akcją "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w dniach 22 - 26 lutego 2016 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy pełnione będą dyżury przez specjalistów: radcę prawnego, kuratora zawodowego z Sądu Rejonowego w Wadowicach, funkcjonariusza Policji, psychologa, specjalistę pracy z rodziną. Celem akcji jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwrócenie uwagi na potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem.
więcej

Ulga na dzieci – komunikat urzędu skarbowego w Wadowicach

Ulga na dzieci – komunikat urzędu skarbowego w Wadowicach
Ulga na dzieci to najpopularniejsza, najkorzystniejsza i najbardziej dostępna ulga do odliczenia w zeznaniach podatkowych od osób fizycznych (PIT). To również jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo. W 2016 roku zasady rozliczenia ulgi nie zmieniły się - odliczamy ją w takiej samej formule jak w roku poprzednim. Obecnie jednak uproszczono rozliczenie poprzez usunięcie załącznika PIT-UZ. W ubiegłym roku podwyższono o 20 proc. wysokość ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko, a także wprowadzono możliwość odliczenia niewykorzystanej ulgi z tytułu wychowania dzieci.
więcej