Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Uruchomienie syren – ćwiczenia pk. „Anakonda-16”

Uruchomienie syren – ćwiczenia pk. „Anakonda-16”
W związku z organizacją przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Regionalnego Ćwiczenia Obronnego pk. "ANAKONDA-16" w dniach 7-9 czerwca 2016 r. (termin zapasowy 10 czerwca br.) przeprowadzony zostanie epizod z obszaru "RENEGADE-SAREX 16/1", którego celem jest praktyczne sprawdzenie funkcjonowania systemu powszechnego ostrzegania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.
więcej

Bezpieczny strażak w gminie Tomice

Bezpieczny strażak w gminie Tomice
Gmina Tomice otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach realizacji programu "Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak 2016", dofinansowanie w wysokości 12.000,00 zł na zakup 9 kompletów umundurowania ochronnego dla strażaków ochotników z trzech jednostek OSP: Witanowice, Tomice i Zygodowice.
więcej

Zawiadomienie – XVI sesja rady gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XVI sesja rady gminy Tomice VII kadencji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 3 czerwca 2016 r. (piątek) o godz. 15.00 XVI sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w budynku Szkoły Podstawowej w Radoczy przy ul. Dębowej 49.
więcej

Program rodzina 500 plus realizowany bez opóźnień

Program rodzina 500 plus realizowany bez opóźnień
Rządowy Program "Rodzina 500 Plus" realizowany jest w naszej gminie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Rozpatrywanie wniosków oraz wypłata świadczeń realizowana jest na bieżąco, bez żadnych opóźnień. Od kwietnia złożono już 643 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus. Rozpatrzono 306 wniosków. Do dnia dzisiejszego (24.05) wypłacono łącznie 997 świadczeń dla 427 dzieci na ogólną kwotę 497.818,90 zł.
więcej

GUS – badanie struktury gospodarstw rolnych

GUS – badanie struktury gospodarstw rolnych
Główny Urząd Statystyczny w Krakowie informuje, że w dniach 1 czerwca - 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Celem badania jest m.in. pozyskanie danych na potrzeby oceny zastosowanych i kształtowanych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej oraz dostarczenie informacji pozwalających na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych. Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu.
więcej

Szczepienie ochronne lisów przeciwko wściekliźnie

Szczepienie ochronne lisów przeciwko wściekliźnie
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 20 maja do 03 czerwca 2016 r., zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz ręcznie wyłożona. Dodatkowo zostanie przeprowadzona akcja ręcznego wyłożenia szczepionki na terenie miejscowości Witanowice, która będzie trwała od 20 maja do 3 czerwca 2016 r.
więcej

Remont drogi współfinansowany ze środków zewnętrznych

Remont drogi współfinansowany ze środków zewnętrznych
Uzupełnienie podbudowy kamieniem łamanym, powierzchniowe podwójne utrwalenie (emulsja+grys) i ścięcie poboczy - to zakres robót remontowych na drodze gminnej ul. Łęg w Tomicach, który zostanie wykonany do 20 września 2016 r. Na to zadanie, którego koszt całkowity został oszacowany na 110.000,00 zł, Gmina Tomice uzyskała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w wysokości 36.020,00 zł. Przyznana kwota pochodzi ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody
Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 17 maja (wtorek) w godz. 8.00 - 12.00 w związku z planowaną przyłączem na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Lgota - ul. Św. Anny. Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.
więcej

Majowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Majowe terminy odbioru odpadów komunalnych
Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 17 maja nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Radocza, 18 maja - Tomice, 19 maja - Witanowice i Lgota, a 20 maja - Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników etykietami z wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami. Od stycznia 2016 r. wprowadzona została na terenie gminy dobrowolna segregacja odpadu - popiołu z palenisk domowych. Popiół pakować należy w worki koloru szarego.
więcej