Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Zawiadomienie – XIX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XIX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 2 września 2016 r. (piątek) o godz. 14.15 XIX sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Tomice przy ul. Wadowickiej 51.
więcej

Dotacje dla przedsiębiorców – informacja

Dotacje dla przedsiębiorców – informacja
Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu zaprasza do udziału w projektach, w ramach których osoby nieaktywne zawodowo w wieku od 15 lat mogą wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach zawodowych, stażach, a także otrzymać dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparcie będzie świadczone na terenie Małopolski Zachodniej.
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody
Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 26 sierpnia (piątek) w godz. 8.00 - 14.00 w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Zygodowice oraz Witanowice - ul. Krakowska (od ul. Pańskiej do ul. Przy Krzyżu). Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.
więcej

Stypendium szkolne – terminy składania wniosków

Stypendium szkolne – terminy składania wniosków
Urząd Gminy Tomice informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Tomicach w terminie do 15 września 2016 r., a w przypadku słuchaczy kolegium (nauczycielskiego, języków obcych, pracowników służb społecznych) do dnia 17 października 2016 r.
więcej

Sierpniowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Sierpniowe terminy odbioru odpadów komunalnych
Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 23 sierpnia nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Radocza, 24 sierpnia – Tomice, 25 sierpnia – Witanowice i Lgota, a 26 sierpnia – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników etykietami z wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Przedłużenie terminu składania wniosków na wymianę kotłów węglowych – ogłoszenie

Przedłużenie terminu składania wniosków na wymianę kotłów węglowych – ogłoszenie
W związku z ogłoszeniem z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na realizację w 2016 r. zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”, oraz mniejszą od deklarowanej liczbą złożonych do 19 sierpnia br. wniosków, Wójt Gminy Tomice informuje o przedłużeniu terminu ich naboru. Wnioski można składać do dnia 24 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00.
więcej