Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Terminy jesiennych zebrań wiejskich

Terminy jesiennych zebrań wiejskich
Sołtysi sołectw Gminy Tomice zapraszają serdecznie mieszkańców sołectw na zebrania wiejskie. W trakcie obrad przedstawiona zostanie informacja o realizacji zadań społeczno-gospodarczych w sołectwie (w tym w ramach funduszu sołeckiego), ustalone zostaną zadania planowane do wykonania w roku 2017 w ramach funduszu sołeckiego, wskazane inne zadania proponowane do realizacji w 2017 roku oraz przedstawiona zostanie informacja o konsultacjach społecznych projektu statutu sołectwa.
więcej

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Tomice

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw Gminy Tomice
Na podstawie art. 5a ust. 1 w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz uchwały Nr XII/86/2015 Rady Gminy Tomice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Tomice (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2015 r. poz. 8615) Wójt Gminy Tomice zaprasza mieszkańców sołectwa Lgota, sołectwa Radocza, sołectwa Tomice, sołectwa Witanowice, sołectwa Woźniki i sołectwa Zygodowice do konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów sołectw.
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody
Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 08 września (czwartek) w godz. 9.00 - 12.00 w związku z planowanymi pracami konserwacyjno-remontowymi, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza - ul. Jagiellońska, ul. Zielona, ul. Widokowa, ul. Na Wzgórzach. Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.
więcej

Wrześniowe terminy odbioru odpadów zmieszanych

Wrześniowe terminy odbioru odpadów zmieszanych
Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 6 września nastąpi odbiór ODPADÓW ZMIESZANYCH w miejscowości Radocza, 7 września – Tomice, 8 września – Witanowice i Lgota, a 9 września – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników etykietami z wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody
Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 1 września (czwartek) w związku z awarią sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody do późnych godzin popołudniowych w miejscowości Lgota oraz Witanowice - Pagór.
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody
Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 30 sierpnia (wtorek) w godz. 8.00 - 14.00 w związku z planowanymi pracami konserwacyjno-remontowymi, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Woźniki - ul. Wspólna z ul. przyległymi, ul. Słoneczna oraz część ul. Grudki. Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.
więcej

Zakończenie naboru wniosków PONE – ogłoszenie

Zakończenie naboru wniosków PONE – ogłoszenie
Wójt Gminy Tomice informuje, że 24 sierpnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Tomice na realizację w 2016 r. zadań inwestycyjnych w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Tomice”.
więcej

Zawiadomienie – XIX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XIX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 2 września 2016 r. (piątek) o godz. 14.15 XIX sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Tomice przy ul. Wadowickiej 51.
więcej