Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tomice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
więcej

Październikowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Październikowe terminy odbioru odpadów komunalnych
Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 25 października nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Radocza, 26 października – Tomice, 27 października – Witanowice i Lgota, a 28 października – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników etykietami z wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomice
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, ze zm.) Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej.
więcej

Zawiadomienie – XX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XX sesja Rady Gminy Tomice VII kadencji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 14 października 2016 r. (piątek) o godz. 14.15 XX sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w Ośrodku Kultury Gminy Tomice przy ul. Dworskiej 9.
więcej

Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki

Zostań wolontariuszem Szlachetnej Paczki
W tym roku Paczka po raz kolejny walczy o świat, w którym nie ma miejsca na biedę. Do pokonania biedy nie wystarczy dobra wola. Potrzebni są wolontariusze, czyli SuperW. Wolontariusze podejmują wyzwanie, docierają do rodzin i osób samotnych, które straciły wiarę w lepsze jutro. Dzięki nim potrzebujące rodziny włączone do Paczki uczą się wygrywać!
więcej

Służba Celna ostrzega !

Służba Celna ostrzega !
W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.
więcej

Narodowa Loteria Paragonowa przedłużona do marca 2017 r.

Narodowa Loteria Paragonowa przedłużona do marca 2017 r.
Narodowa Loteria Paragonowa została przedłużona o kolejne 6 miesięcy i potrwa do 31 marca 2017 r. To efekt dużego zainteresowania loterią i pozytywnych zmian w postawach Polaków, którzy coraz częściej pamiętają o znaczeniu paragonów podczas zakupu towarów i usług. Izba Skarbowa w Krakowie zachęca do brania paragonów i udziału w Loterii.
więcej