Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Styczniowe terminy odbioru odpadów komunalnych (I)

Styczniowe terminy odbioru odpadów komunalnych (I)
Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 16 stycznia nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), a 17 stycznia – Tomice (rejon B). Prosimy o oznaczenie worków i pojemników etykietami z wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Styczniowe terminy odbioru odpadów komunalnych – popiół

Styczniowe terminy odbioru odpadów komunalnych – popiół
Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 9 stycznia nastąpi odbiór POPIOŁU w miejscowości Tomice (rejon A), 10 stycznia – Tomice (rejon B), 11 stycznia - Radocza, 12 stycznia – Witanowice i Lgota, a 13 stycznia – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie oulicami.
więcej

Konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski

Konsultacje społeczne projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski
Trwają konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, które potrwają do 5 stycznia 2017 roku. Dla wszystkich zainteresowanych osobistym udziałem w konsultacjach zorganizowane zostało wysłuchanie publiczne.
więcej

Odbiór odpadów komunalnych w 2017 r. – zasady

Odbiór odpadów komunalnych w 2017 r. – zasady
Podczas ostatniego w tym roku odbioru odpadów komunalnych mieszkańcy naszej gminy otrzymali nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych sołectwach w roku 2017. Zgodnie z przetargiem odbiór będzie realizowany w dalszym ciągu przez firmę Komwad.
więcej

Informacja dla hodowców drobiu

Informacja dla hodowców drobiu
Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia), jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).
więcej

Wadowiccy strażacy przed świętami przestrzegają

Wadowiccy strażacy przed świętami przestrzegają
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zwraca się do mieszkańców powiatu z apelem i prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny użytkowanych urządzeń grzejnych oraz niezbędnych do ich funkcjonowania instalacji i przewodów.
więcej

Zaproszenia do składania ofert

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomice
Gmina Tomice zaprasza do składania ofert cenowych na "Usługę związaną z wyłapywaniem, transportem do schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniem opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom pochodzącym z terenu Gminy Tomice w 2017 roku" oraz na "Usługę związaną z odbiorem, transportem i utylizacją zwłok padłych zwierząt (dzikich, domowych i gospodarskich) lub ich części, własnym transportem z terenu Gminy Tomice w 2017 r."
więcej

Grudniowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Grudniowe terminy odbioru odpadów komunalnych
Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 20 grudnia nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Radocza, 21 grudnia – Tomice, 22 grudnia – Witanowice i Lgota, a 23 grudnia – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników etykietami z wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej