Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Lutowe terminy odbioru odpadów komunalnych (I)

Lutowe terminy odbioru odpadów komunalnych (I)
Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 13 lutego nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Tomice (rejon A), a 14 lutego – Tomice (rejon B). Prosimy o oznaczenie worków i pojemników etykietami z wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Komunalnego w Tomicach
W związku z dużym (ponadnormatywnym) zużyciem wody w Radoczy, Gminny Zakład Komunalny ogłasza konieczność wyłączenia z eksploatacji części sieci wodociągowej w rejonie przysiółka "Łęg" - Radocza. W nocy z czwartku na piątek (09/10.02) nie będzie dostarczana woda na przysiółek "Łęg" - Radocza. Brak dostawy wody będzie w godzinach od 22:00 do 6:00. Za utrudnienia przepraszamy.
więcej

Lutowe terminy odbioru odpadów komunalnych – popiół

Lutowe terminy odbioru odpadów komunalnych – popiół
Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 6 lutego nastąpi odbiór POPIOŁU w miejscowości Tomice (rejon A), 7 lutego – Tomice (rejon B), 8 lutego – Radocza, 9 lutego – Witanowice i Lgota, a 10 lutego – Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie WORKÓW wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Konsultacje projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Konsultacje projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami
Wójt Gminy Tomice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze Gminy Tomice, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu: "Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2017 roku".
więcej

Styczniowe terminy odbioru odpadów komunalnych (II)

Styczniowe terminy odbioru odpadów komunalnych (II)
Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 23 stycznia nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Radocza, 24 stycznia - Witanowice i Lgota, a 25 stycznia - Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników etykietami z wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami.
więcej

Ogłoszenie dla osób posiadających drób lub inne ptaki

Ogłoszenie dla osób posiadających drób lub inne ptaki
Urząd Gminy Tomice oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach przypominają właścicielom gospodarstw nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i właścicielom gospodarstw utrzymujących drób na własne potrzeby, że w dniu 27 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
więcej

Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego dla mieszkańców

Szkolenia z zakresu doradztwa zawodowego dla mieszkańców
Na terenie województwa małopolskiego ruszył projekt w zakresie doradztwa zawodowego oraz podniesienia kwalifikacji zawodowych: „Moja szansa na dobry start”. Jest on finansowany w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
więcej