Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 8:00 - 16:00
wtorek-piątek: 7:00 - 15:00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem w dniach: 10 maja - Radocza, 11 maja - Tomice, 12 maja - Witanowice i Lgota, a 13 maja - Woźniki i Zygodowice nastąpi odbiór odpadów - typ B tj. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych w godz. 8.00 - 14.00. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z odbiorem odpadów komunalnych.
więcej

Szósta noc muzeów – zaproszenie do gminy Tomice

Wielkimi krokami zbliża się kolejna Noc Muzeów - ogólnopolska akcja w której muzea, galerie i instytucje kultury bezpłatnie udostępniają swoje zbiory zwiedzającym. Po raz szósty, w sobotę (14.05) muzea i placówki kulturalne ziemi wadowickiej zapraszają wszystkich chętnych do zwiedzenia swoich ekspozycji i uczestnictwa w licznie przygotowanych atrakcjach.
więcej

Rekrutacja do projektu inwestycja młodych w przyszłość

Urząd Gminy Tomice informuje, że firma MAGNUS Sp. z o.o. w Olsztynie prowadzi rekrutację do projektu "Inwestycja młodych w przyszłość" realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że 04 maja (środa) w godz. 8.00 - 15.00 w związku z planowaną pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Radocza - od ul. Wierzbowej do ul. Łęgowej. Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.
więcej

Głosujmy na „Podwórko Nivea” w gminie Tomice

Gmina Tomice przystąpiła do konkursu "PODWÓRKO NIVEA", w którym można wygrać wyjątkowe rodzinne miejsce zabaw. Jako lokalizację wskazany został teren w Tomicach przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym. Będzie to miejsce ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców. Zgłoszona lokalizacja placu zabaw w Tomicach spełniła wszystkie kryteria regulaminu konkursu i została już wprowadzona do systemu organizatora, dzięki czemu widnieje już na oficjalnej stronie Konkursu "Podwórko NIVEA" - www.nivea.pl.
więcej

Zakończenie akcji PIT

Urząd Skarbowy w Wadowicach informuje o ułatwieniach dla podatników, którzy mają zamiar złożyć zeznanie podatkowe za 2015 rok. Termin rozliczenia rocznego zeznania podatkowego mija w tym roku w poniedziałek 2 maja, dla wszystkich którzy zamierzają złożyć swoje zeznanie osobiście w ostatnich dniach Urząd Skarbowy przygotował specjalne ułatwienia. Wszyscy, którzy zamierzają osobiście złożyć lub wysłać deklarację podatkową przez Internet, mogą odwiedzić urząd w wydłużonych godzinach. W czwartek (28 kwietnia) oraz piątek (29 kwietnia) Urząd Skarbowy w Wadowicach będzie czynny w godz. 7.15-18.00.
więcej

Zaproszenie na bezpłatne badania mammograficzne

Centrum Medyczne Maszachaba Sp. z o.o. z Krakowa zaprasza mieszkanki Gminy Tomice na bezpłatne badania mammograficzne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Badania te zostaną przeprowadzone w Mammobusie specjalnie przygotowanym dla potrzeb mammografii w dniu 9 maja br. w godz. 9.00-16.00 przy Urzędzie Gminy w Tomicach. Na terenie naszej Gminy bezpłatne badania mammograficzne przysługuje Paniom w wieku od 50 do 69 roku życia (rocznik 1947-1966). Wcześniejsza rejestracja telefoniczna: (12) 633-02-18 lub 503-777-651.
więcej

Trwa składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Agencja Rynku Rolnego informuje, że producenci rolni do 25 czerwca 2016 r. mogą składać wnioski w ARR o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym/wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.
więcej

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz Stowarzyszenie Gościniec 4 Żywiołów serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych współpracą rolników, agroturystów, mikro przedsiębiorców oraz wszystkie osoby, które chciałyby rozpocząć lub rozwinąć uprawy owoców, jarzyn oraz ich przetwórstwo na bezpłatne spotkanie informacyjne, które odbędzie się 25 kwietnia 2016 r. o godzinie 16:00 w biurze Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze.
więcej

Zawiadomienie – XV sesja rady gminy Tomice VII kadencji

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 26 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godz. 14.15 XV sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice w Tomicach.
więcej