Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia

Aktualności z kategorii: Ogłoszenia

Urząd skarbowy rozpoczyna akcję „Szybki PIT”

Urząd skarbowy rozpoczyna akcję „Szybki PIT”
Szybki PIT to kampania informacyjna Ministerstwa Finansów, która wspiera podatników przy rozliczeniu rocznego zeznania podatkowego (PIT). Akcja odbędzie się już po raz ósmy i obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Rozpocznie się 19 lutego, a zakończy dwa tygodnie po zamknięciu okresu rozliczeniowego, który w tym roku upływa 2 maja.
więcej

Zaproszenie do wypełnienia ankiety – projekt „E-kompetentni”

Zaproszenie do wypełnienia ankiety – projekt „E-kompetentni”
Gmina Tomice podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie "E-kompetentni" w ramach PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, dofinansowanego w ramach działania 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych". W ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjne, mające na celu poprawę oraz zwiększenie stopnia umiejętności korzystania z internetu w tym e-usług publicznych.
więcej

Lutowe terminy odbioru odpadów komunalnych

Lutowe terminy odbioru odpadów komunalnych
Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem 23 lutego nastąpi kolejny odbiór odpadów komunalnych w miejscowości Radocza, 24 lutego - Tomice, 25 lutego - Witanowice i Lgota, a 26 lutego - Woźniki i Zygodowice. Prosimy o oznaczenie worków i pojemników etykietami z wpisanym numerem ewidencyjnym. Jednocześnie informujemy, że trasa odbioru odpadów pokrywa się z istniejącymi w Gminie ulicami. Od stycznia 2016 r. wprowadzona została na terenie gminy dobrowolna segregacja odpadu - popiołu z palenisk domowych. Popiół pakować należy w worki koloru szarego.
więcej

Tydzień pomocy ofiarom pokrzywdzonym przestępstwem

Tydzień pomocy ofiarom pokrzywdzonym przestępstwem
W związku z Ogólnopolską Akcją "Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem" w dniach 22 - 26 lutego 2016 roku w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy pełnione będą dyżury przez specjalistów: radcę prawnego, kuratora zawodowego z Sądu Rejonowego w Wadowicach, funkcjonariusza Policji, psychologa, specjalistę pracy z rodziną. Celem akcji jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwrócenie uwagi na potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem.
więcej

Ulga na dzieci – komunikat urzędu skarbowego w Wadowicach

Ulga na dzieci – komunikat urzędu skarbowego w Wadowicach
Ulga na dzieci to najpopularniejsza, najkorzystniejsza i najbardziej dostępna ulga do odliczenia w zeznaniach podatkowych od osób fizycznych (PIT). To również jedna z najpopularniejszych metod wspomagania obywateli przez państwo. W 2016 roku zasady rozliczenia ulgi nie zmieniły się - odliczamy ją w takiej samej formule jak w roku poprzednim. Obecnie jednak uproszczono rozliczenie poprzez usunięcie załącznika PIT-UZ. W ubiegłym roku podwyższono o 20 proc. wysokość ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko, a także wprowadzono możliwość odliczenia niewykorzystanej ulgi z tytułu wychowania dzieci.
więcej

Nabór na stanowisko: asystent rodziny

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tomice
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomicach ogłasza nabór na stanowisko: Asystent rodziny na umowę o pracę na czas określony (zastępstwo) w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie zadaniowym. Pełna treść ogłoszenia >>TUTAJ
więcej

Zawiadomienie – XIII sesja rady gminy Tomice VII kadencji

Zawiadomienie – XIII sesja rady gminy Tomice VII kadencji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy Tomice Zygmunt Szymczak zwołuje na dzień 26 lutego 2016 r. (piątek) o godz. 15.00 trzynastą sesję Rady Gminy Tomice w kadencji 2014-2018. Obrady odbędą się w budynku Ośrodka Kultury Gminy Tomice w Tomicach.
więcej

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody

Zawiadomienie o brakach w dostawie wody
Gminny Zakład Komunalny w Tomicach zawiadamia, że w dniu jutrzejszym tj. 18 lutego (czwartek) w godz. 8.00 - 15.00 w związku z pracami konserwacyjnymi na sieci wodociągowej, wystąpią braki w dostawie wody w miejscowości Woźniki. Prosimy o zabezpieczenie doraźnych zapasów wody oraz zamknięcie kurków czerpalnych przy urządzeniach sanitarnych.
więcej