Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce

Ogłoszenie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia   Wydarzenia  

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie aktywizacyjnym „AKTYWNI I SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY”. Projekt jest realizowany od 1 sierpnia 2020 do 31 lipca 2022 na terenie następujących powiatów: olkuskiego, wadowickiego, suskiego, chrzanowskiego, limanowskiego, tatrzańskiego, oświęcimskiego, brzeskiego, wielickiego, proszowickiego,

W ramach projektu objętych wsparciem będzie 140 osób, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), którym zapewnimy kompleksowe wsparcie specjalistyczne, przyczyniające się do poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

Uczestnikom oferujemy następujące formy wsparcia:
– Indywidualne wsparcie zawodowe- pośrednictwo pracy
– Pomoc doradcy zawodowego, psychologa i coacha
– Szkolenia i bony szkoleniowe ze stypendium
– Płatne staże zawodowe
– Zatrudnienie wspomagane przy wsparciu trenera zatrudnienia wspieranego
– Opiekę nad osobami zależnymi
– Doradztwo informatyczne, szkolenia komputerowe ECDL
– Zwrot kosztów dojazdu

BIURA:

KRAKÓW
tel. 12-4187763, 12-4187767
as.krakow@kolping.pl
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

BRZESKO
tel. 512-718-654, 12-4187781
as.brzesko@kolping.pl
ul. Głowackiego 26, 32-800 Brzesko

OŚWIĘCIM
tel. 512-718-056, 12-4187782
as.oswiecim@kolping.pl
ul. 11-go Listopada 3F/1, 32-600 Oświęcim

WADOWICE
tel. 512-718-298, 12-4187783
as.wadowice@kolping.pl
ul. Sienkiewicza 7, 34-100 Wadowice

Udział w projekcie AKTYWNI I SAMODZIELNI NA RYNKU PRACY jest bezpłatny!

Projekt „ Aktywni i samodzielni na rynku pracy” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.”

Ogłoszenie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w PolsceOgłoszenie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce

Ogłoszenie Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce