Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice z dnia 28 czerwca 2017 r. o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867, z późn. zm.) Wójt Gminy Tomice ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Tomice:

1. Nazwa i adres organizatora transportu zbiorowego:
Gmina Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
Bezpośrednie zawarcie umowy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
Publiczny transport zbiorowy – transport drogowy (autobusowy) na linii komunikacyjnej: Tomice – Radocza – Tomice; trasa przejazdu przez miejscowości: Tomice, Radocza.

4. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy:
Nie wcześniej niż 6 miesięcy od publikacji niniejszego ogłoszenia.

 5. Zmiana informacji:
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany powyższych informacji na zasadach określonych w art. 23 ust.5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

 6. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:
Biuletyn Informacji Publicznej,
– Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Tomice,|
– Strona internetowa organizatora.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski