Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem przez Gminę Tomice.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

KW
nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Opis nieruchomości

Forma i zakres umowy

1.

Numer działki: 348/5
Obręb: Tomice
Gmina: Tomice


KR1W/00052251/3

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomice – obszar 1 działka położona jest w jednostkach strukturalnych:
dz. nr 348/5:
1U1 – tereny usług publicznych,

Cel najmu:
na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej – obsługa bankowa

Lokal użytkowy na działce nr 348/5, obręb Tomice znajdujący się na parterze w budynku Urzędu Gminy w Tomicach przy ul. Wadowickiej 51, składający się z pomieszczenia biurowego oraz pomieszczeń przynależnych o pow. 39 m2.

Umowa najmu zawarta zostanie na czas określony od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Stawka czynszu wyniesie miesięcznie 12 zł brutto za 1m2 powierzchni i będzie płatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez najemcę poprawnie wystawionej faktury.
.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tomicach na okres 21 dni tj. od dnia 9 grudnia 2021 r. do dnia 30 grudnia 2021 r. włącznie.
Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.tomice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji udziela pracownik na Stanowisku ds. Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, pok. nr 2 – w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 33 823 35 98 wew. 21, e-mail: planowanie.gmina@tomice.pl.