Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Wójt Gminy Tomice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie przez Gminę Tomice.

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Nr KW
nieruchom.

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Opis nieruchomości

Forma i okres umowy

1.

Numer działki: 350/1
Pow. działki: 0.0412 ha
Obręb: Tomice
Gmina: Tomice

KR1W/00052251/3

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tomice – obszar 1 działka położona jest w jednostkach strukturalnych:
dz. nr 305/1:
1U1 – tereny usług publicznych,

Cel użyczenia:
na potrzeby realizacji czynności prewencyjnych i procesowych przez policjantów.

Lokal użytkowy na działce nr 350/1, obręb Tomice znajdujący się na I piętrze
w budynku Urzędu Gminy w Tomicach przy ul. Wadowickiej 49, składający się z pomieszczenia biurowego o pow. 8,55 m2, a także pomieszczeń do wspólnego korzystania z pozostałymi użytkownikami budynku tj. sanitariatów, klatki schodowej, pomieszczenia komunikacyjnego.

Umowa nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń
na czas nieokreślony. Szczegółowe warunki użyczenia pomieszczenia zostaną określone
w/w umowie.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Tomicach na okres 21 dni tj. od dnia 17 października do dnia 7 listopada 2019 r. włącznie.
Ponadto informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.tomice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Szczegółowych informacji udziela pracownik na Stanowisku ds. Mienia i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Tomicach, ul. Wadowicka 51, pok. nr 1 – w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie pod nr 33 823 35 98 wew. 21, e-mail: planowanie.gmina@tomice.pl.