Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Ogłoszenie Wójta Gminy Tomice z dnia 19 września 2019 r. w sprawie psów biegających bez opieki na terenie sołectwa Woźniki

„W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów biegających bez opieki na terenie sołectwa Woźniki przypominam mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z przepisów ustawy o Ochronie zwierząt i Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice, których naruszenie zagrożone jest karą grzywny do 250 zł.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci chodzących do szkoły (dotyczy głównie ul. Zacisze, Szkolna, Wadowicka), prosimy o odpowiednie zabezpieczenie swoich nieruchomości przed samowolnym opuszczeniem przez psy i bezwzględne utrzymywanie tych zwierząt na terenie swojej posesji”

Wójt Gminy Tomice
Witold Grabowski