Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie w sprawie obowiązków właścicieli i opiekunów psów

Ogłoszenie w sprawie obowiązków właścicieli i opiekunów psów

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów biegających bez opieki na terenie naszej gminy, Wójt Gminy Tomice przypomina mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice.

Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych obowiązane są do:

– sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami domowymi, w sposób wykluczający zagrożenie bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi i pełnienia nad zachowaniem zwierzęcia pełnego dozoru;

– wyprowadzania psów na spacer wyłącznie na uwięzi, a w przypadku psów ras uznawanych za agresywne lub ich mieszańców zagrażających otoczeniu dodatkowo w kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi, pod warunkiem, że właściciel lub opiekun sprawuje całkowitą kontrolę nad jego zachowaniem;

– zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się psa na zewnątrz;

– niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach użytku publicznego, w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również na chodnikach, ulicach, trawnikach itp.

Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym.

Zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Ponadto Wójt Gminy Tomice zwraca się z prośbą do mieszkańców Radoczy, którzy rozpoznają psy na poniższych zdjęciach i znają ich właścicieli o kontakt: Urząd Gminy Tomice tel. 33 823 35 98 wew. 15.