Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Ogłoszenie dla osób posiadających drób lub inne ptaki

Ogłoszenie dla osób posiadających drób lub inne ptaki

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Urząd Gminy Tomice oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach przypominają właścicielom gospodarstw nadzorowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii i właścicielom gospodarstw utrzymujących drób na własne potrzeby, że w dniu 27 grudnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Kliknij, aby zapoznać się z rozporządzeniem  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgodnie z przepisami nakazuje się:
-> odosobnienie drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie (trzymanie ptactwa w pomieszczeniach zamkniętych lub innych miejscach uniemożliwiających kontakt z ptakami z innych gospodarstw oraz ograniczenia ich kontaktu z dzikimi ptakami),
-> zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki w każdej ilości,
-> karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

Posiadacz drobiu ma obowiązek zawiadomić organy Inspekcji Weterynaryjnej albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
-> zwiększonej śmiertelności,
-> znaczącego spadku pobierania paszy i wody,
-> objawów nerwowych takich jak: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów
-> duszności,
-> sinicy i wybroczyn,
-> biegunki,
-> nagłego spadku nieśności.

Za nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad posiadaczowi drobiu grozi kara pieniężna wymierzana w drodze decyzji administracyjnej przez powiatowego lekarza weterynarii.

Ze względu na wysoką zjadliwość grypy ptaków
zwracamy się o bezwzględne przestrzeganie powyższych zasad.