Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia   Wydarzenia  

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem w dniach: 11 września – Tomice (rejon A), 12 września – Tomice (rejon B), 13 września – Radocza oraz 9 października – Witanowice i Lgota i 10 października – Woźniki i Zygodowice nastąpi odbiór odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe.

W związku z powyższym prosimy o składanie tych odpadów na trasie przejazdu pojazdów przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, a w przypadku nieruchomości oddalonych od ustalonej trasy na pobocze najbliżej położonej drogi dojazdowej (ulicy), w miejsce nie powodujące zagrożenia dla ruchu drogowego.

Jednocześnie przypomina się, że odpady elektryczne, elektroniczne, opony, leki, chemikalia, baterie, akumulatory, odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady zielone przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącym się Radoczy na ul. Stawowej, czynnym w terminach wskazanych w harmonogramie wywozu, w godzinach od 8.00 do 13.00.