Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Od czwartku nowe zasady przyjmowania interesantów

Od czwartku nowe zasady przyjmowania interesantów

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno interesantów, jak i urzędników wprowadzone zostają na okres od dnia 25 marca 2021 r. do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Tomice i jednostkach organizacyjnych, polegające m.in. na ograniczeniu bezpośredniej obsługi interesantów.

W celu załatwienia spraw urzędowych mieszkańcy mogą kontaktować się telefonicznie lub składać wnioski poprzez:
– umieszczenie ich w skrzynce na listy umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Tomice;
– listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora usług pocztowych,
– platformę e-usług lub mailowo z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

Przyjmowanie interesantów możliwe jest tylko w sprawach niezbędnych wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub mailowym daty i godziny, w związku z ograniczeniem liczby interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu (wykaz telefonów dostępny jest na stronie internetowej www.tomice.pl).

Kasa w Urzędzie Gminy zostaje zamknięta. Wszelkie płatności i należności publicznoprawne należy wnosić w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub indywidualne konta podane w nakazach płatniczych lub zawiadomieniach dotycząców odpadów komunalnych.

Ceremonie udzielania ślubów odbywają się zgodnie z harmonogramem, w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego – przy udziale maksymalnie sześciu osób (nie licząc urzędnika).

W trakcie wizyty w Urzędzie interesanci oraz osoby niebędące pracownikami Urzędu, wchodzące do Urzędu, są zobowiązane do: przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, bezdotykowego zmierzenia temperatury ciała oraz zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób.

W celu usprawnienia obsługi bardzo prosimy wszystkich interesantów o stosowanie się do wytycznych. Powyższe rozwiązanie podyktowane jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno mieszkańców naszej gminy jak i pracowników.