Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach z dnia 27 września 2018 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach z dnia 27 września 2018 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach z dnia 27 września 2018 r. o nieprzeprowadzeniu głosowania w okręgu wyborczym nr 15 w wyborach do Rady Gminy Tomice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 434 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 754 z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Tomicach podaje do publicznej wiadomości następującą informację:

1. W okręgu wyborczym nr 15 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Tomice w wyborach samorządowych wyznaczonych na dzień 21 października 2018 r. Gminna Komisja Wyborcza w Tomicach do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24.00 zarejestrowała tylko jedną listę kandydatów na radnych zgłoszoną przez Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Sołecka – Lista nr 19.

2. Pomimo wezwania komitetów wyborczych do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym nr 15 w terminie do dnia 24 września 2018 r. do godz. 16.00, Gminna Komisja Wyborcza w Tomicach nie zarejestrowała kolejnych zgłoszeń.

3. Ponieważ liczba zgłoszonych kandydatów jest równa liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 15, wyborów do Rady Gminy Tomice w tym okręgu nie przeprowadza się.

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Tomicach
(-) Grzegorz Michał Tomczyszyn