Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Nowe zasady pracy Urzędu Gminy Tomice od 4 maja br.

Nowe zasady pracy Urzędu Gminy Tomice od 4 maja br.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników wprowadzone zostają od dnia 4 maja br. do odwołania nowe zasady w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Tomice i jednostkach organizacyjnych.

Likwiduje się punkt przyjęć przy wejściu do Urzędu Gminy. Przywrócone zostaje przyjmowanie interesantów na poszczególnych stanowiskach, z tym że w trakcie wizyty w Urzędzie interesanci oraz osoby niebędące pracownikami Urzędu, wchodzące do Urzędu, są zobowiązane do: przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu oraz zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób. Przy danym stanowisku obsługi można znajdować się tylko 1 osoba.

Kasa w Urzędzie Gminy zostaje OTWARTA.

Ceremonie udzielania ślubów odbywają się zgodnie z harmonogramem, w sali ślubów Urzędu Stanu Cywilnego – przy udziale maksymalnie dziewięciu osób (nie licząc urzędnika).

W dalszym ciągu zachęcamy do załatwienia spraw urzędowych poprzez kontakt telefoniczny lub składania wniosków poprzez:
– umieszczenie ich w skrzynce na listy umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Tomice;
– listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora usług pocztowych,
– platformę e-usług lub mailowo z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

W celu usprawnienia obsługi bardzo prosimy wszystkich interesantów o stosowanie się do wytycznych. Powyższe rozwiązanie podyktowane jest troską o bezpieczeństwo i zdrowie zarówno mieszkańców naszej gminy jak i pracowników.