Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Nabór wniosków – przydomowe oczyszczalnie ścieków / 1) oświadczenie o zgodności wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy