Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”

Nabór do projektu „Małopolska Niania 2.0”

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Województwa Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Do wzięcia udziału w Projekcie, a tym samym, do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani, zaproszeni są rodzice/opiekunowie dzieci do lat 3, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowanym jest do wszystkich Małopolan, przy czym szczególnie do wzięcia w nim udziały zachęcani są mieszkańcy gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Projektu przyjmowane są do dnia 24 maja 2019 roku do godz. 16.00.

Rodzice zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do kosztów zatrudniania niani mogą składać wnioski:
– za pomocą poczty elektronicznej (przesłanie podpisanego skanu wypełnionego wniosku oraz załączników na adres mailowy: niania@rops.krakow.pl),
– za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 32-070 Kraków (decydyuje data i godzina wpływu do ROPS),
– osobiście – w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia rodzic powinien zapoznać się z dokumentami uczestnictwa w Projekcie „Małopolska Niania 2.0 (nabór 2019).

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz naboru można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Projektu „Małopolska Niania 2.0” w siedzibie ROPS w Krakowie, pisząc na e-mail: niania@rops.krakow.pl, dzwoniąc pod nr tel. 12 422-06-36 wew. 23 (w godzi. 8.00-11.00), na stronie internetowej: www.rops.krakow.pl (zakładka „Małopolska Niania 2.0”) oraz na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNinia/.