Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Możliwość dofinansowania do wymiany starych źródeł ogrzewania

Możliwość dofinansowania do wymiany starych źródeł ogrzewania

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Informacja w sprawie możliwości pozyskania przez mieszkańców Gminy Tomice dofinansowania do wymiany starych źródeł ogrzewania.

W zawiązku z przygotowaniem wniosku przez Gminę Tomicę o dofinansowanie do wymiany starych źródeł ciepła w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Wójt Gminy Tomice informuję, że prowadzony jest nabór deklaracji udziału w projekcie wymiany starych kotłów węglowych na ekologiczne kotły węglowe lub kotły gazowe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu. Złożenie niniejszej deklaracji nie jest jednoznaczne z przystąpieniem do projektu. Podjęcie przez Gminę działań w tym zakresie jest uwarunkowane pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o dofinansowanie.

O dotację z Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego mogą ubiegać się właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, którzy chcą zlikwidować swój stary kocioł węglowy i zastąpić go ekologicznym kotłem węglowym lub kotłem gazowym.

Warunkiem uzyskania dotacji na wymianę kotłów jest termomodernizacja budynku. Wsparcie będzie uwarunkowane od oceny energetycznej budynku – audyt finansowany będzie przez województwo małopolskie. Jeżeli z audytu wniknie konieczność wykonania termomodernizacji właściciel budynku będzie zobowiązany do jej wykonania. Audyt jest po to, by właściciel nieruchomości mógł ocenić opłacalność inwestycji. Audytor poinformuje dokładnie jakie warunki musi spełnić kocioł i wskaże jego moc. Mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dofinansowania nie będą ponosić w związku z oceną energetyczną żadnych dodatkowych kosztów.

Dofinansowanie do nowych urządzeń grzewczych będzie wynosiło 350 zł na każdy kilowat (kW) obliczonej mocy nowego źródła ciepła, ale nie więcej niż 8 tys. zł oraz 80 zł za każdy metr kwadratowy ogrzewanej powierzchni w przypadku wymiany instalacji, ale nie więcej niż 6 tys. zł.

Dotacje na wymianę starych kotłów są dostępne tylko za pośrednictwem gminy. Dla sporządzenia wniosku przez Gminę konieczne jest by mieszkańcy zadeklarowali wymianę kotła i udział w projekcie. Załączona deklaracja pozwoli na kontakt z Państwem i ewentualne ujęcie Państwa budynku do dofinansowania. Wniosek przez Gminę musi być złożony po ogłoszeniu konkursu (połowa grudnia 2016 r), audytorzy wybrani przez województwo wkrótce rozpoczną prace w gminach, dlatego prosimy o pilne składanie ankiet oraz o przekazanie informacji innym mieszkańcom. Ponadto na podstawie złożonych ankiet sporządzona zostanie lista osób, których budynki w pierwszej kolejność poddane zostaną ocenie energetycznej, stanowiącej podstawę przyznania dofinansowania.
Wypełnione ankiety przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie od 22.11.2016 r. do 12.12.2016 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy Tomice pok. nr 2.

W przypadku dużego zainteresowania wymianą kotłów będzie decydować kolejność zgłoszonych ankiet ( data wpływu do Urzędu Gminy Tomice).

Ankiety dostępne <TUTAJ> oraz w Urzędzie Gminy Tomice pok. nr 2.