Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Konsultacje projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Konsultacje projektu programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Wójt Gminy Tomice zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne działające na obszarze Gminy Tomice, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu: „Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tomice w 2023 roku”.

Projekt programu dostępny jest >tutaj<, a także do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy, pok. 1. Konsultacje projektu  Programu odbywać będą się do 18 lutego 2023 roku.

Propozycje i uwagi należy składać na:
– adres siedziby: Urząd Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice
– adres poczty elektronicznej: gmina@tomice.pl
– numer fax: 33 823 35 98

Nie wyrażenie opinii w w/w terminie uznaje się za akceptację Programu.