Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja Wójta Gminy Tomice

Informacja Wójta Gminy Tomice

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z organizacją i obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tomice w 2022 i 2023 roku”

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), zgodnie z art. 6c ust. 3c, Wójt Gminy Tomice informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego polegającego m.in. na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W związku z powyższym wyznacza się termin od 27 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., na:

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wraz z organizacją i obsługą Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Tomice w 2022 i 2023 roku”, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy (tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.).

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty użyteczności publicznej takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki oraz obiekty produkcyjne, usługowe i handlowe (warsztaty, biura, sklepy, hotele, pensjonaty, pokoje gościnne oraz domki letniskowe).

Oświadczenie o wystąpieniu z systemu

Wójt Gminy Tomice
Witold Grabowski

Tomice, 26.10.2021 r.