Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja Poczty Polskiej S.A.

Informacja Poczty Polskiej S.A.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Poczta Polska S.A. Region Sieci w Krakowie informuje o pojawieniu się utrudnień w doręczaniu korespondencji do adresatów zamieszkałych na terenie gminy Tomice.

Problem wynika z faktu, że część posesji nie posiada oznaczeń zewnętrznych w zakresie numeru porządkowego nieruchomości. Zaistniała sytuacja dezorganizuje pracę listonoszy i ogranicza skuteczne doręczanie korespondencji.

Nadmienia się, że zgodnie z art. 47b. ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne – to właściciele nieruchomości mają obowiązek umieszczania w widocznym miejscu w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z nazwą ulicy i placu oraz numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

W związku z powyższym Urząd Gminy zwraca się do mieszkańców o prawidłowe i widoczne oznaczenie budynków.