Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja o likwidacji przydrożnych skrzynek pocztowych w Tomicach i Radoczy

Informacja o likwidacji przydrożnych skrzynek pocztowych w Tomicach i Radoczy

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

W związku z informacją przekazaną przez Pocztę Polską S.A., Wójt Gminy Tomice informuje, że do dnia 30 września 2018 r. zostaną zlikwidowanie skrzynki przydrożne w Tomicach i Radoczy. Poczta Polska wprowadza w tych miejscowościach bezpośrednią obsługę adresatów w zakresie doręczania korespondencji.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 23 listopada 2018 r. – Prawo pocztowe, na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek zainstalowania na zewnątrz budynku indywidualnych skrzynek doręczeniowych (tzw. skrzynek oddawczych), które powinny spełniać następujące wymogi:

a) skrzynka powinna posiadać zabezpieczenie, które zapewnia ochronę znajdujących się wewnątrz przesyłek listowych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych;

b)wielkość skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę formatu C4 (229 mm x 324 mm) określonego w normie PN-ISO 269;

c) pojemność skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłek listowych o łącznej grubości co najmniej 60 mmm;

d) wymiary otworu wrzutowego skrzynki powinny wynosić:
– szerokość:
— nie mniej niż 230 mm i nie więcej niż 280 mm – w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są krótszą krawędzią przesyłki,
— nie mniej niż 325 mm i nie więcej niż 400 mm – w przypadku skrzynek, w których przesyłki listowe umieszczane są dłuższą krawędzią przesyłki,
– wysokość – nie mniej niż 20 mm i nie więcej niż 40 mm;

e) konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki powinna zabezpieczać przed wyjęciem przesyłki listowej.

Poczta Polska S.A. przekazała również informację, że indywidualne skrzynki oddawcze spełniające powyższe wymagania, są dostępne ofercie sprzedażowej Urzędu Pocztowego w Wadowicach, oraz Filii w Tomicach.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski