Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 13 września 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 13 września 2018 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Krakowie III przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Nr obwodu głosowania – 1
Granice obwodu głosowania – sołectwo: Lgota; sołectwo: Witanowice
Siedziba obwodowej komisji wyborczej – Zespół Szkolno-Przedszkolny, Jana Pawła II 107, 34-103 Witanowice

Nr obwodu głosowania – 2
Granice obwodu głosowania – sołectwo: Radocza
Siedziba obwodowej komisji wyborczej – Szkoła Podstawowa, Radocza, Dębowa 49, 34-100 Wadowice

Nr obwodu głosowania – 3
Granice obwodu głosowania – sołectwo: Tomice
Siedziba obwodowej komisji wyborczej – Zespół Szkolno-Przedszkolny, Tomice, Floriańska 16, 34-100 Wadowice
(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Nr obwodu głosowania – 4
Granice obwodu głosowania + sołectwo: Woźniki; sołectwo: Zygodowice
Siedziba obwodowej komisji wyborczej – Szkoła Podstawowa, Woźniki, Wadowicka 133, 34-103 Witanowice
(Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Krakowie III najpóźniej do dnia 8 października 2018 r.

Głosować przez pełnomocnika mogąwyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Tomice najpóźniej do dnia 12 października 2018 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 21 października 2018r. od godz. 700 do godz. 2100.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III
/-/ Bartłomiej Migda