logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
środa, 22 maja 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 13 maja 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 13 maja 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 13 maja 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 13 maja 2024 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Tomice obwodowych komisji wyborczych w wyborach do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:

§ 1

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 maja 2024 r. w godzinach pracy Urzędu Gminy w Tomicach do niżej wymienionych komisji wyborczych:
– Nr 2, w liczbie 1,
– Nr 4, w liczbie 1.

§ 2

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 16 maja 2024 r. o godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Tomicach.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III
Bartłomiej Migda