Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 12 czerwca 2020 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 12 czerwca 2020 r.

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568), w celu powołania w gminie Tomice obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Tomicach do niżej wymienionych komisji wyborczych:
-Nr 1, w liczbie 4,
-Nr 2, w liczbie 3,
-Nr 3, w liczbie 7,
-Nr 4, w liczbie 5.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Tomicach.

§ 3.

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Krakowie III
Bartłomiej Migda