Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja dotycząca odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

Informacja dotycząca odbioru mebli i innych odpadów wielkogabarytowych

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Urząd Gminy Tomice przypomina mieszkańcom, że zgodnie z harmonogramem nastąpi kolejny odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

Terminy odbiorów:

10 WRZEŚNIA 2019 – Tomice (rejon A),
– 11 WRZEŚNIA 2019  – Tomice (rejon B),
12 WRZEŚNIA 2019   – Radocza,

15 PAŹDZIERNIKA 2019– Witanowice i Lgota,
16 PAŹDZIERNIKA 2019 – Woźniki i Zygodowice.

 

W związku z powyższym prosimy o składanie tych odpadów na trasie przejazdu pojazdów przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, a w przypadku nieruchomości oddalonych od ustalonej trasy na pobocze najbliżej położonej drogi dojazdowej (ulicy), w miejsce nie powodujące zagrożenia dla ruchu drogowego.

Jednocześnie przypomina się, że odpady elektryczne, elektroniczne, opony, leki, chemikalia, baterie, akumulatory, odpady budowlane, rozbiórkowe, odpady zielone przyjmowane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącym się Radoczy na ul. Stawowej, czynnym w terminach wskazanych w harmonogramie wywozu, w godzinach od 8.00 do 13.00.