logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
poniedziałek, 17 czerwca 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

Komunikat dla obywateli Ukrainy, którzy w najbliższych dniach będą potrzebowali skorzystać z pomocy.

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

– ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
– wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
– wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
– posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
– wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
– zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się w PUNKTACH RECEPCYJNYCH, w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

Punkty recepcyjne:
Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5)
Dołhobyczów (Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8)
Horodło (Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58)
Lubycza Królewska (Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5)
Korczowa (Świetlica, Korczowa 155)
Medyka (Hala sportowa, Medyka 285)
Krowica Sama (Szkoła Podstawowa, Krowica Sama 183)
Ustrzyki Dolne (była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41)

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski  na podstawie:
– ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;
– wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym;

Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować pobyt bez wyjazdu w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;
– wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen – legalny pobyt trwa do 90 dni;
– zgody komendanta Straży Granicznej – legalny pobyt trwa 15 dni.

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu.

Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Szczegółowe informacje:
Urząd do Spraw Cudzoziemców:
www.gov.pl/udsc
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2
Tel.: +48 47 721 75 75
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie – Wydział Spraw Cudzoziemców

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia  w Małopolsce, Infolinia działa 24 h na dobę.
Tel.: +48 12 210 20 02
e-mail: info.spec@muw.pl

INFOLINIA INFO.OPT – kontakt dla cudzoziemców w sprawach legalizacji pobytu i pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00
Tel.: +48 12 210 20 20
e-mail: info.opt@muw.pl
https://infoopt.pl/