Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja dla prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Informacja dla prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Urząd Gminy Tomice przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tomice na podstawie stosownych zezwoleń o obowiązku wniesienia opłaty do 31 stycznia 2016 roku za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przypadającej na rok 2016 wraz z pisemnym oświadczeniem o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (zgodnie z art. 11 znak 1 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1286).

Nie złożenie oświadczenia lub nie dokonanie opłaty za zezwolenia w terminach wymienionych ustawowo spowoduje wygaśnięcie zezwolenia z mocy prawa.

Druk oświadczenia (do ściągnięcia w formacie .pdf) dostępny jest również w pok. 2 Urzędu Gminy w Tomicach przy ul. Wadowickiej 51.