Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja dla mieszkańców przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Informacja dla mieszkańców przyjmujących uchodźców z Ukrainy

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Urząd Gminy Tomice zwraca się do mieszkańców, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców uciekających przed wojną w Ukrainie o zgłaszanie danych osób, które korzystają z zakwaterowania w prywatnych domach.

Informację o przybywających na terenie naszej Gminy mieszkańcach Ukrainy prosimy zgłaszać do Urzędu Gminy Tomice – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. Wadowicka 49, 34-100 Tomice):

tel. komórkowy (całodzienny): 515-139-565
tel. (33) 823-26-47 lub (33) 823-32-10
e-mail: gops@tomice.pl

Kwestionariusz uchodźcy w gm. Tomice (do pobrania)

 

Osoby prywatne czy instytucje chcące przyjąć uchodźców z Ukrainy powinny zgłosić swój akces mailowo na adres ukraina@muw.pl. W zgłoszeniach należy podać:
– dokładną lokalizację obiektu (adres),
– liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu,
– koszty,
– termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna,
– czas, na jaki możliwe jest wykorzystanie danego obiektu na wskazane cele,
– informację o możliwości wyżywienia w danym obiekcie z uwzględnieniem ciepłych posiłków,
– osobę koordynującą z ramienia danego podmiotu i jej dane kontaktowe.

Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego będą się kontaktować z osobami zgłaszającymi akces do użyczenia swoich miejsc noclegowych.

Przypominamy również, że uchodźcy wojenni, obywatele Ukrainy powinni się rejestrować w wyznaczonych przez rząd punktach recepcyjnych oraz bezpośrednio uruchomionej stronie internetowej www.pomagamukrainie.gov.pl.

 

Oto najważniejsze linki ułatwiające organizację pomocy potrzebującym oraz aktualne informacje Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:

Wojewódzki system koordynacji pomocy dla Ukrainy – TUTAJ

Transport darów na Ukrainę i pomoc w transporcie Ukraińców – TUTAJ

Zgłoszenia w sprawie bazy noclegowej dla uchodźców z Ukrainy –TUTAJ

Baza informacji dla uchodźców z Ukrainy –TUTAJ