Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Informacja dla mieszkańców Gminy Tomice dotycząca świadczenia pieniężnego za przyjęcie uchodźców z Ukrainy

Informacja dla mieszkańców Gminy Tomice dotycząca świadczenia pieniężnego za przyjęcie uchodźców z Ukrainy

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

UWAGA! Zmiana zasad przyznawania świadczenia pieniężnego!

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) tj. art. 13 ust. 1, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni, od dnia przybycia tj. daty przekroczenia granicy obywatela Ukrainy i wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nowelizacja weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2022 r., z mocą obowiązywania od dnia 24 lutego 2022 r.

Świadczenie wypłacane jest z dołu. Do wniosku należy dołączyć „kartę osoby przyjętej do zakwaterowania”. Należy także wskazać datę przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP.

Wnioski przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tomicach ul. Wadowicka 49 w godzinach pracy urzędu.