Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Wójt Gminy Tomice informuje, że w 2018 roku obowiązują nowe opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, nowe harmonogramy odbioru odpadów oraz nowe zasady segregowania i gromadzenia odpadów w workach i kontenerach.

1. Miesięczne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (ustalone po trzecim przetargu):

– 8,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane;
– 5,00 zł od każdego dziecka w rodzinie, które posiada Kartę Dużej Rodziny, wykazane w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane;
– 16,00 zł od mieszkańca, jeżeli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Warunkiem skorzystania ze stawki 5,00 zł jest złożenie przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stawka 5,00 zł obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożono nową deklarację. W pozostałych przypadkach nie składa się nowej deklaracji – stawki 8,00 i 16,00 zł  obowiązują od 1 stycznia 2018 r.

2. Nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych (tutaj).

Harmonogramy będą dostępne również w parafiach oraz wydawane w czasie styczniowej zbiórki odpadów segregowanych .

3. Zasady segregowania i gromadzenia odpadów komunalnych w workach i kontenerach.

Odpady komunalne można gromadzić w workach z roku 2017. Nowe worki będą wydawane w Urzędzie Gminy w Tomicach od 11 stycznia oraz w trakcie pierwszej zbiórki odpadów segregowanych w  styczniu – w formie pakietów zawierających po 2 szt. worków na szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, popiół oraz 2 szt. worków na tzw. odpady „bio”, tj. odpady kuchenne i spożywcze.

Popiół można oddawać w workach lub kontenerach, z zastrzeżeniem, że kontenery mają określoną przez producenta dopuszczalną ładowność, np. dla kontenera o pojemności 120 litrów – może to być ładowność 48 kg. Przeciążenie kontenera może być przyczyną uszkodzenia kontenera w czasie mechanicznego opróżniania.

Szczegółowe zasady segregowania i odbierania odpadów komunalnych określają Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tomice (tutaj) oraz uchwała Nr XVII/124/2016 Rady Gminy Tomice z dnia z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Tomice i zagospodarowania tych odpadów (tutaj).

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2018 R.

MiejscowośćRodzaj odpaduIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
TOMICE
Rejon A
– ul: Rzyczki, Nad Potokiem, Źródlana, Patria, Brzozowa, Floriańska, Wrzosowa, Jaśminowa, Azaliowa, Kwiatowa, Krokusowa, Makowa, Irysowa, Różana, Kalinowa, Karpacka, Górna, Podgórska, Beskidzka, Kościelna, Spokojna, Pogodna, Łagodna, Cicha, Słoneczna, Widokowa, Dębowa, Jodłowa, Sosnowa, Świerkowa, Wspólna, Akacjowa, Lipowa, Jaworowa, Czarny Las, Leśna, Gajowa,
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne221919162118162017151917
Selektywnie zbierane odpady komunalne
(papier, szkło, plastik)
221919162118162017151917
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści221919162118162017151917
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści
(odbiór letni)
----74263---
Popiół151212974263153
Meble i inne odpady wielkogabarytowe bez elektrośmieci, opon--------11---
TOMICE
Rejon B
- ul: Wadowicka, Wojska Polskiego, Wiśniowa, Morelowa, Ogrodowa, Radosna, Strażacka, Długa, Św. Jakuba, Sąsiedzka, Spacerowa, Osiedlowa, Starowiejska, Wesoła, Miła, Podlesie, Polna, Dworska, Sadowa, Podstawie, Pańska, Łęg, Krakowska, Wodna, Stawowa.
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne232020172219172118162018
Selektywnie zbierane odpady komunalne
(papier, szkło, plastik)
232020172219172118162018
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści232020172219172118162018
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści
(odbiór letni)
----85374---
Popiół1613131085374264
Meble i inne odpady wielkogabarytowe bez elektrośmieci, opon--------12---
RADOCZAZmieszane (niesegregowane) odpady komunalne242121182320182219172119
Selektywnie zbierane odpady komunalne
(papier, szkło, plastik)
242121182320182219172119
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści242121182320182219172119
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści
(odbiór letni)
----96485---
Popiół1714141196485375
Meble i inne odpady wielkogabarytowe bez elektrośmieci, opon--------13---
WITANOWICE
LGOTA
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne302727242926242825232720
Selektywnie zbierane odpady komunalne
(papier, szkło, plastik)
302727242926242825232720
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści302727242926242825232720
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści
(odbiór letni)
----107596---
Popiół18151512107596486
Meble i inne odpady wielkogabarytowe bez elektrośmieci, opon---------9--
WOŹNIKI
ZYGODOWICE
Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne312828253027252926242821
Selektywnie zbierane odpady komunalne
(papier, szkło, plastik)
312828253027252926242821
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści312828253027252926242821
Odpady kuchenne i spożywcze bez trawy i liści
(odbiór letni)
----1186107---
Popiół191616131186107597
Meble i inne odpady wielkogabarytowe bez elektrośmieci, opon---------10--
Dni odbioru odpadów w PSZOKgodz. od 8.00 do 13.00272431281216141115131029
Dni odbioru odpadów w PSZOKgodz. od 8.00 do 13.00----26302825292724-