Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Centrum Wsparcia Kolping realizuje dwa projekty

Centrum Wsparcia Kolping realizuje dwa projekty

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Centrum Wsparcia Kolping rozpoczyna realizację dwóch projektów: „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy” oraz „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+”.

„Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+”

Projekt „Aktywni i Samodzielni (AS) – skuteczna szansa na rozwój zawodowy dla osób 30+” to nowa perspektywa dla osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących powiat: wielicki, miechowski, proszowicki, krakowski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, suski, brzeski, bocheński, olkuski, tarnowski, limanowski oraz miasto Kraków i Tarnów, których celem jest aktywizacja zawodowa.

Dążąc do zwiększenia zatrudnienia na małopolskim rynku pracy, Związek Centralny Dzieła Kolpinga jako realizator projektu, oferuje osobom bezrobotnym oraz biernym zawodowo program kompleksowego wsparcia w postaci:
– Indywidualnego wsparcia zawodowego w postaci pośrednictwa pracy oraz wsparcia doradcy klienta
– Pomocy doradcy zawodowego, psychologa i coacha
– Szkoleń i bonów szkoleniowych
– Staży zawodowych
– Stypendiów stażowych i/ lub szkoleniowych
– Zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 miesięcy
– Zatrudnienia wspomaganego przy wsparciu trenera pracy
– Poradnictwa w zakresie opieki nad osobą zależną
– Zwrotu kosztów opieki nad osobami zależnymi
– Doradztwa informatycznego
-Zwrotu kosztów dojazdu

W sposób szczególny do udziału w projekcie zapraszamy:
– Osoby długotrwale bezrobotne
– Z niepełnosprawnościami
– O niskich kwalifikacjach

Rekrutacja jest prowadzona w Centrach Wsparcia Kolping, które funkcjonują na terenie Krakowa, Brzeska, Oświęcimia i Wadowic. Osoby zainteresowane projektem proszone są o kontakt
z Centrum Wsparcia znajdującego  się najbliżej ich miejsca zamieszkania i złożenia formularza rekrutacyjnego. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

WIĘCEJ INFORMACJI NA ULOTCE (pobierz)

 

Projekt „Po 50-tce aktywnie na rynku pracy”

Z przyjemnością informujemy, że Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce od lipca 2018 r. realizuje projekt Po 50-tce aktywnie na rynku pracy.” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa 140 Małopolan, zamieszkujących jeden z powiatów: wadowicki, suski, chrzanowski, oświęcimski, bocheński, tarnowski, brzeski, wielicki, krakowski, olkuski, miechowski, proszowicki oraz miasta Kraków i Tarnów.

Projekt jest skierowany do osób, które ukończyły 50 rok życia i pozostają bez pracy tj. posiadają status osoby bezrobotnej lub są osobami biernymi zawodowo.

Uwaga! W projekcie mogą uczestniczyć także emeryci i renciści,  których celem jest aktywizacja zawodowa.

W ramach projektu funkcjonują Centra Wsparcia „Kolping” w Krakowie, Oświęcimiu, Wadowicach i Brzesku, gdzie kandydaci otrzymają wszechstronne wsparcie w formie:
– szkoleń  i bonów szkoleniowych
– szkoleń komputerowych- ECDL Base/Profile/E-citizen
– staży zawodowych
– zatrudnienia subsydiowanego na okres 6 miesięcy
– pośrednictwa pracy

dla uczestników projektu zaplanowano również:
– stypendia szkoleniowe i/lub stażowe
– zwrot kosztów dojazdu
– zapewnienie opieki nad osobami zależnymi
– opiekę personelu w postaci: doradcy klienta, trenera zatrudnienia wspieranego, coacha, doradcy zawodowego, psychologa oraz doradcy IT

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w rekrutacji.

WIĘCEJ INFORMACJI NA ULOTCE (pobierz)