logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
poniedziałek, 17 czerwca 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – Nowe obowiązki od 1 lipca br.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – Nowe obowiązki od 1 lipca br.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – Nowe obowiązki od 1 lipca br.

Od 1 lipca 2021 każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma obowiązek złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno budynków i lokali mieszkalnych, jak i budynków i lokali niemieszkalnych tj. budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy (czyli do 30 czerwca 2022 r.). Dla nowopowstałych budynków termin ten wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Deklaracje można złożyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB, dostępnego pod adresem https://zone.gunb.gov.pl/ lub w formie papierowej. Możliwość składania deklaracji w sposób cyfrowy będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa – po zalogowaniu w systemie Węzła Krajowego. Sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.

Deklarację w formie papierowej można złożyć listownie lub osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku. W przypadku umiejscowienia budynku na terenie Gminy Tomice deklarację pisemną należy złożyć do Urzędu Gminy Tomice ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice pok. nr 2, w godzinach pracy urzędu.

Przesłanie danych JEST obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw będą groziły kary grzywny.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq.

CEEB – informator dla Właścicieli i Zarządców

Deklaracje dot. źródeł ciepła i spalania paliw

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne