Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Badanie ankietowe – poczucie bezpieczeństwa i ocena pracy policji

Badanie ankietowe – poczucie bezpieczeństwa i ocena pracy policji

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach informuje, że Polska Policja jest na etapie wdrażania nowego narzędzia w systemie aktywizacji i współpracy z podmiotami poza policyjnymi, samorządem terytorialnym i społeczeństwem pod nazwą „MAPA ZAGROŻEŃ”.

Mapa zagrożeń ma:
– odzwierciedlać zagrożenia już dostrzeżone i zarejestrowane przez służby,
– wskazywać zagrożenia dostrzeżone przez obywateli,
– zawierać prognozy zagrożeń, również w związku z organizacją różnorodnych „imprez”,
– służyć ocenie i optymalizacji dotychczasowych struktur organizacyjnych służb,
– umożliwiać „weryfikację” publikowanych przez ośrodki badania opinii publicznej ocen poczucia bezpieczeństwa obywateli z analizami/danymi własnymi Policji,
– być jednym z narzędzi wymiany informacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli.

Mapy Zagrożeń opracowane w formie graficznej, opisowej i tabelarycznej od marca 2016 r. będą dostępne na stronach internetowych wszystkich Komend Powiatowych, Wojewódzkich oraz Komedy Głównej Policji.

Mając powyższe na uwadze Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach zwraca się z prośbą o wzięcie udziału w anonimowym badaniu ankietowym pn. „BADANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCENY SKUTECZNOŚCI PRACY POLICJI”.

Głównym celem badania ankietowego jest uzyskanie rzetelnych informacji dotyczących poczucia bezpieczeństwa wśród członków lokalnych społeczności oraz oceny skuteczności pracy polskiej Policji. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w analizach stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego sporządzanych na potrzeby dyslokacji służb wszystkich podmiotów działających na rzecz zapobiegania popełnianiu przestępstw, wykroczeń oraz zachowaniom aspołecznym. Ankietę w formie pliku Word można nadsyłać drogą elektroniczną na adres e-mail:ankieta@wadowice.policja.gov.pl, w terminie do 26 lutego 2016 r.

–> link do strony internetowej KPP w Wadowicach z powyższą informacją: www.wadowice.policja.gov.pl

Badanie ankietowe - poczucie bezpieczeństwa i ocena pracy policji

BADANIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA ORAZ OCENY SKUTECZNOŚCI PRACY POLICJI (do pobrania w formacie .docx)