logo Urząd Gminy Tomice
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Godziny pracy
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek - czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14:00
Kasa urzędu:
poniedziałek - piątek: 7:30 – 13:00
wtorek, 23 kwietnia 2024
A+ A-
bip epuap facebook youtube
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Badania termowizyjne budynków mieszkalnych

Badania termowizyjne budynków mieszkalnych

Badania termowizyjne budynków mieszkalnych

Wzorem ubiegłych lat, od poniedziałku (13.01) Ekodoradca Gminy Tomice będzie wykonywał nieodpłatne badania budynków mieszkalnych kamerą termowizyjną. Akcja potrwa do 24.01.2020 r.

Termowizja to metoda badawcza, pozwalająca na zdalną i bezdotykową ocenę rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu. Pozwala mierzyć temperaturę na odległość w wielu miejscach jednocześnie. Moc promieniowania badanego obiektu zależy od jego temperatury, dlatego miejsca cieplejsze na obrazie widzialnego pola wydają się jaśniejsze. Miejsca cieplejsze na powierzchni zewnętrznej odpowiadają gorzej izolowanym obszarom przegrody, a niska temperatura powierzchni może świadczyć o dobrych właściwościach izolacyjnych przegrody. Zapisany w ten sposób obraz nazywany jest termogramem na którego podstawie wykonywany jest raport.

Badania termowizyjne rejestrują wady izolacji termicznej budynku oraz wszelkie mostki
i nieszczelności, wpływające na zwiększenie strat ciepła, zawilgocenia.

Dla przeprowadzenia badania budynku wielokondygnacyjnego od zewnątrz muszą być spełnione określone warunki:

Różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej:

Wystarczającą różnicą temperatury wewnętrznej i zewnętrznej jest 10-15⁰C. Ponieważ jednak można się spodziewać, że w dużym budynku temperatury pomieszczeń mogą być mocno zróżnicowane, wskazane jest, aby różnica ta była nieco większa tj. wynosiła ok. 20⁰C.

Pełne zachmurzenie, brak opadów i mgły:

Pełne zachmurzenie musi panować w okresie poprzedzającym badanie. Eliminuje ono wpływ promieniowania słonecznego, które – z wyjątkiem płaskich dachów – w różnym stopniu nagrzewa poszczególne ściany budynku, jak i chroni przed radiacyjnym oddziaływaniem zimnego i czystego nieba – to z kolei, niezależnie od pory dnia i nocy, a także pory roku, znacząco wpływa na odczyt temperatur w kamerze, zwłaszcza w przypadku silnie odbijających elewacji. Również mgła i opady silnie tłumią promieniowanie cieplne, co ma szczególnie duże znaczenie przy większych odległościach kamery od obiektu. Ponadto mokre fragmenty elewacji poddane oddziaływaniu wiatru mają inną temperaturę niż fragmenty suche. Na  badanych powierzchniach nie może również zalegać śnieg.

Mieszkańców zainteresowanych przystąpieniem do akcji zapraszamy do Urzędu Gminy Tomice ul. Wadowicka 51, 34-100 Tomice, pok. nr 2, tel. 33 823 35 98 wew. 15. w celu ustalenia terminu pomiaru kamerą termowizyjną. Liczba zapisów jest ograniczona.

Badania kamerą termowizyjną będą wykonywane  w  ramach  realizacji przez Gminę Tomice projektu  „Wdrażanie  Programu  ochrony  powietrza  dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” / LIFE-IP  MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL 021 dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej.

Przeglądy termowizyjne budynków nie są specjalistycznymi badaniami, a jedynie pozwolą sprawdzić czy izolacja termiczna dobrze spełnia swoje zadanie.

Badania termowizyjne budynków mieszkalnych