Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / Ogłoszenia / Apel do mieszkańców Witanowic

Apel do mieszkańców Witanowic

Opublikowano w dniu: w kategorii: Ogłoszenia  

Z okazji 700-lecia wsi i parafii Witanowice, Urząd Gminy w Tomicach zamierza wydać album „Witanowice na starej fotografii” oraz utworzyć stronę internetową o podobnym charakterze. Celem tych przedsięwzięć jest ukazanie poprzez starą fotografię wsi Witanowice – mieszkańców, miejsc i obiektów, które już nie istnieją lub radykalnie się zmieniły, w tym obiektów sakralnych, budynków mieszkalnych i gospodarczych, a także wydarzeń społecznych i gospodarczych z życia wsi, stowarzyszeń i organizacji wiejskich, uroczystości kościelnych i świeckich, scen z życia rodzinnego.

Każda osoba, która udostępni zdjęcia archiwalne, otrzyma w zamian album „Witanowice na starej fotografii” i zostanie wymieniona w publikacji.

Zdjęcia wraz ze zgłoszeniem można składać do 31 marca 2017 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Tomicach lub bezpośrednio w Witanowicach na ręce Pani Edyty Bliźnik lub Pana Roberta Górki, którzy przyjęli propozycję współpracy w zakresie gromadzenia i kopiowania fotografii. Zdjęcia na odwrocie powinny być opisane (o ile to możliwe) i opatrzone datą wykonania (o ile jest znana). Udostępnione zdjęcia zostaną skopiowane i niezwłocznie zwrócone właścicielom.

Zdjęcia powinny być wykonane w latach 1900-1980 i mogą obejmować różną tematykę, np.:

1) Budynki sakralne – kościół parafialny (stary i nowy), kapliczki.
2) Tradycyjne budownictwo wiejskie: chaty, stodoły i inne budynki gospodarcze.
3) Budynki inne, np. plebania, szkoła, poczta, kuźnia, karczma, sklep.
4) Życie chłopów na wsi – prace polowe i w zagrodzie.
5) Uroczystości kościelne – wizyty biskupów krakowskich, prymicje i jubileusze kapłańskie, misje, procesje, pielgrzymki, pierwsze komunie św., bierzmowanie, śluby i orszaki weselne, kondukty pogrzebowe.
6) Zwyczaje świąteczne i ludowe, uroczystości dożynkowe, sobótki.
7) Nauczyciele i uczniowie – zdjęcia klasowe, dziecińce, wycieczki szkolne.
8) Stowarzyszenia katolickie w okresie międzywojennym.
9) Organizacje społeczno-gospodarcze i polityczne – WICI, OSP, KR, LZS, KGW, orkiestra.
10) Sport, rekreacja i wypoczynek nad Skawą, wycieczki krajoznawczo-turystyczne.
11) Wydarzenia, spotkania i zebrania wiejskie, czyny społeczne, inne inicjatywy lokalne.
12) Znani mieszkańcy Witanowic.
13) Karolina Sapetowa – Sprawiedliwa wśród Narodów Świata.
14) Dwór Henryka Lewingera i życie dworskie.
15) Mieszkańcy Witanowic w strojach ludowych, ubraniach wyjściowych (moda), mundurach wojskowych (austriackich i polskich – z okresu międzywojennego i PRL).

Spośród zgromadzonych prac najlepsze fotografie zostaną opublikowane w albumie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tomice. Na opublikowanie fotografii oraz imienia i nazwiska właściciela wymagana będzie zgoda właściciela fotografii.

Wójt Gminy Tomice
(-) Witold Grabowski

Pobierz: formularz zgłoszeniowy