Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / NGO's / Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Opublikowano w dniu: w kategorii: NGO's   Ogłoszenia  

Rozstrzygnięte zostały konkursy na realizację zadań publicznych na 2016 rok w zakresie kultury fizycznej, w zakresie kultury i w zakresie turystyki.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w roku 2016, ogłoszonego na podstawie zarządzenia Nr 133/2015 Wójta Gminy Tomice z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w roku 2016 r., zostały wybrane oferty i przyznano środki publiczne następującym oferentom:

1) w zakresie kultury fizycznej:
a) Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego uczniów szkół podstawowych, z wykorzystaniem bazy sportowej Gminy Tomice:
– LUKS „TYGRYSEK” przy Szkole Podstawowej w Witanowicach – 1.800,00 zł,
– UKS „JAGUAR” przy Szkole Podstawowej w Woźnikach – 1.800,00 zł,
– UKS „ORLIK” przy Szkole Podstawowej w Radoczy – 1.800,00 zł,
– UKS przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tomicach – 1.800,00 zł,
– UKS „CROSS” w Tomicach – 1.500,00 zł,
– LKS „ORZEŁ” w Radoczy – 1.100,00 zł,
– LKS „WIKLINIARZ” w Woźnikach – 1.600,00 zł;
b) Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego uczniów szkół gimnazjalnych, z wykorzystaniem bazy sportowej Gminy Tomice:
– UKS „CROSS” w Tomicach – 1.500,00 zł,
– LKS „ORZEŁ” w Radoczy – 1.100,00 zł,
– LKS „DĄB-KOLMAR” w Tomicach- 1.600,00 zł;
c) Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dorosłych w dziedzinie piłki nożnej, z wykorzystaniem bazy sportowej Gminy Tomice:
– LKS „ORZEŁ” w Radoczy – 14.000,00 zł,
– LKS „DĄB-KOLMAR” w Tomicach – 15.000,00 zł,
– LKS „SKAWA” w Witanowicach – 14.000,00 zł,
– LKS „WIKLINIARZ” w Woźnikach – 15.000,00 zł;

2) w zakresie kultury: Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej i edukacji muzycznej:
– STOWARZYSZENIE Orkiestra Dęta w Zygodowicach – 15.000,00 zł;

3) w zakresie turystyki: Wspieranie działań na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki na terenie Gminy Tomice poprzez organizację imprez turystycznych i rozwój infrastruktury turystycznej:
– Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Tomickiej w Tomicach – 2.000,00 zł.

URZĄD GMINY TOMICE PRZYPOMINA, ŻE DO DNIA 4 LUTEGO BR. (CZWARTEK) NALEŻY DOSTARCZYĆ ZAKTUALIZOWANE KOSZTORYSY