Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice
Godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:00 - 16:00
wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 14.00
Dane kontaktowe:
+48 33 823 35 98
gmina@tomice.pl
Tomice / Aktualności / NGO's / Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Rozdzielone pieniądze dla organizacji pozarządowych

Opublikowano w dniu: w kategorii: NGO's  

Rozstrzygnięte zostały otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w roku 2021 rok w zakresie kultury fizycznej, w zakresie kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w roku 2021, ogłoszonego na podstawie zarządzenia Nr 146/2020 Wójta Gminy Tomice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Tomice w 2021 roku, zostały wybrane oferty i przyznano środki publiczne następującym oferentom:

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a) Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży:
– LUKS „Tygrysek” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Witanowicach – 2 800,00 zł,
– LKS „Wikliniarz” w Woźnikach –3 200,00 zł;
– UKS „Jaguar” przy Szkole Podstawowej w Woźnikach – 2 800,00 zł,
– UKS „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Radoczy – 2 500,00 zł,
– UKS „Cross” w Tomicach – 6 100,00 zł,
– LKS „Dąb” w Tomicach – 3 200,00 zł;
b) Wspieranie szkolenia i współzawodnictwa sportowego dorosłych w dziedzinie piłki nożnej:
– LKS „Orzeł” w Radoczy – 21 000,00 zł
– LKS „Dąb” w Tomicach – 21 000,00 zł,
– LKS „Skawa” w Witanowicach – 21 000,00 zł,
– LKS „Wikliniarz” w Woźnikach – 21 000,00 zł

2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
a) Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej i edukacji muzycznej:
– Stowarzyszenie p.n. Orkiestra Dęta Zygodowice – 17 000,00 zł;
b) Wspieranie działań z zakresu upowszechniania kultury i integracji w środowisku kobiet wiejskich:
– Stowarzyszenie „Wioski Naszych Marzeń” w Tomicach – 12 000,00 zł;

3) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a) wspieranie działań z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
– Stowarzyszenie „Wioski Naszych Marzeń” w Tomicach – 5 000,00 zł.